Åland som Nordens ledande gröna energihubb

Åland som nordens ledande gröna energihubb
Vindkraftspark illustration

Vindkraft

OX2 arbetar med alla steg i värdekedjan av en vindkraftsetablering och har levererat över 60 parker i Europa. Vindkraften är en viktig pusselbit även i den åländska strategin. 

Solpark

Solkraft

Solkraft har vuxit starkt som energislag i Norden. Ålands många soltimmar och landskapets geologi passar utmärkt som energikälla för ö-riket. 

Hållbarhet illustration

Power - X

För att hantera fluktuationerna inom vind och sol behövs smarta energilagringslösningar. Detta är något som OX2 arbetar med avseende olika typer av e-bränslen, inte minst vätgaslösningar. 

Biologisk mångfald

Biologisk Mångfald

Alla satsningar på grön omställning bör ta i beaktande den biologiska mångfalden. OX2 arbetar med lösningar som inte bara bevarar men även utvecklar mångfalden genom kreativa lösningar i våra projekt. 

Ox2
Inbjudan till avgränsningssamråd

OX2 Åland bjuder nu in till avgränsningssamråd för Noatun Nord och Noatun Syd där vi planerar att etablera havsbaserade vindparker. 

EnergiArena Åland anmälan
Se inspelning av EnergiArena Åland

Se inspelningen av EnergiArena Åland, ett event som OX2 ordnade den 13/9. Ta del av diskussioner och presentationer inom havsbaserad vindkraft, solparker, vätgas (station och lagring), biologisk mångfald i projekten samt samhällsvärdet för Åland.

Dunkel skog
Hållbar framtid

OX2 utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver vi omställningen mot en hållbar framtid.

Ox2 arbetare
Vi rekryterar

Häng med på resan att skapa en bättre värld där människor och planet fortsätter att blomstra. 

Vi växer på Åland och söker just nu ett flertal nya medarbetare. 

Bild Baltic Sea hydrogen pipeline
16 december 2022
OX2 undersöker möjligheten att utveckla pipeline för vätgas i Östersjön

Pressmeddelande 16 december 2022

OX2 kommer tillsammans med Gasgrid Finland och Nordion Energi, gasdistributörer i Finland och Sverige, och Copenhagen Infrastructure Partners att utforska möjligheterna att utveckla en ny havsbaserad pipeline för vätgas för att transportera hållbar vätgas mellan Finland, Åland, Sverige, Danmark och Tyskland.

Hyundai Elec City Fuel Cell Bus
28 oktober 2022
OX2 Åland tecknar avtal med Hyundai för vätgasfordon

Pressmeddelande Jomala 28 oktober 2022

OX2 Åland har tecknat en ömsesidig avsiktsförklaring med Hyundai Finland Motor Oy i syfte att göra Åland till pilotområde för vätgasfordon.

EnergiPark Åland
24 oktober 2022
OX2 planerar för storskalig EnergiPark på Åland

Pressmeddelande Jomala 24 oktober 2022

OX2 Åland planerar att uppföra en storskalig EnergiPark i Möckelö, Jomala, Åland, med tillhörande solpark och vätgasstation. Dessutom planeras Energiparken med starkt fokus på biologiskt mångfald, syresättning av närliggande vattendrag samt tillvaratagande av överskottsvärme genom nyttjande till fjärrvärmenätet runt Mariehamn.