Åland som Nordens ledande gröna energihubb

Åland som nordens ledande gröna energihubb
Vindkraftspark illustration

Vindkraft

OX2 arbetar med alla steg i värdekedjan av en vindkraftsetablering och har levererat över 60 parker i Europa. Vindkraften är en viktig pusselbit även i den åländska strategin. 

Solpark

Solkraft

Solkraft har vuxit starkt som energislag i Norden. Ålands många soltimmar och landskapets geologi passar utmärkt som energikälla för ö-riket. 

Hållbarhet illustration

Power - X

För att hantera fluktuationerna inom vind och sol behövs smarta energilagringslösningar. Detta är något som OX2 arbetar med avseende olika typer av e-bränslen, inte minst vätgaslösningar. 

Biologisk mångfald

Biologisk Mångfald

Alla satsningar på grön omställning bör ta i beaktande den biologiska mångfalden. OX2 arbetar med lösningar som inte bara bevarar men även utvecklar mångfalden genom kreativa lösningar i våra projekt. 

EnergiArena Åland anmälan
Inspelningar av EnergiArena Åland

Se inspelningarna av EnergiArena Åland, ett event som OX2 ordnar. Ta del av diskussioner och presentationer inom bl.a. havsbaserad vindkraft, solparker, vätgas (station och lagring), biologisk mångfald i projekten samt samhällsvärdet för Åland.

Dunkel skog
Hållbar framtid

OX2 utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver vi omställningen mot en hållbar framtid.

Fältstudier under vatten
10 augusti 2023
OX2 och Ålandsbanken Fondbolag har framgångsrikt slutfört undervattens-undersökningarna för de havsbaserade vindparksprojekten Noatun Norra och Noatun Södra.
Solpark med får
14 mars 2023
OX2 lanserar ytterligare storskalig EnergiPark på Åland
Björkskär illustration
14 mars 2023
OX2 inleder samarbete för ökad biodiversitet i havsbaserad vindkraft på Åland.