Åland som Nordens ledande gröna energihubb

Åland som nordens ledande gröna energihubb
Vindkraftspark illustration

Vindkraft

OX2 arbetar med alla steg i värdekedjan av en vindkraftsetablering och har levererat över 60 parker i Europa. Vindkraften är en viktig pusselbit även i den åländska strategin. 

Solpark

Solkraft

Solkraft har vuxit starkt som energislag i Norden. Ålands många soltimmar och landskapets geologi passar utmärkt som energikälla för ö-riket. 

Hållbarhet illustration

Power - X

För att hantera fluktuationerna inom vind och sol behövs smarta energilagringslösningar. Detta är något som OX2 arbetar med avseende olika typer av e-bränslen, inte minst vätgaslösningar. 

Biologisk mångfald

Biologisk Mångfald

Alla satsningar på grön omställning bör ta i beaktande den biologiska mångfalden. OX2 arbetar med lösningar som inte bara bevarar men även utvecklar mångfalden genom kreativa lösningar i våra projekt. 

EnergiArena Åland anmälan
Se inspelning av EnergiArena Åland

Se inspelningen av EnergiArena Åland, ett event som OX2 ordnade den 13/9. Ta del av diskussioner och presentationer inom havsbaserad vindkraft, solparker, vätgas (station och lagring), biologisk mångfald i projekten samt samhällsvärdet för Åland.

Dunkel skog
Hållbar framtid

OX2 utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver vi omställningen mot en hållbar framtid.

Ox2 arbetare
Vi rekryterar

Häng med på resan att skapa en bättre värld där människor och planet fortsätter att blomstra. 

Vi växer på Åland och söker just nu ett flertal nya medarbetare.