Inbjudan till avgränsningssamråd

OX2 Åland planerar att etablera havsbaserade vindparker norr och söder om Åland och bjuder nu in till avgränsningssamråd enligt 7 § i Landskapslag om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning. Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att ligga till grund för ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindparken med tillhörande internt kabelnät och vätgasproduktion i parken. Syftet med avgränsningssamrådet är att definiera miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och innehåll. Avgränsningssamrådet ger också allmänheten möjlighet att framföra sina synpunkter.

Du kan ta del av samrådsunderlagen här: 
Noatun Nord
Noatun Syd

Du kan även ta del av delgivningen av samrådsunderlagen på Ålands miljö- och hälsomyndighets hemsida amhm.ax.

I samrådsunderlaget finns den planerade verksamheten beskriven och de miljöeffekter verksamheten kan antas medföra. Har du frågor kontakta oss på noatun_north@ox2.com eller noatun_south@ox2.com.

Avgränsningssamråd för Noatun Nord

Onsdagen den 14 december kl 18–20 på Blomstringe i Jomala (Blomstringevägen 12). För myndigheter hålls ett separat samråd samma dag kl 13–15. Skriftliga synpunkter kan lämnas in till kansliet@amhm.ax alt. postas till ÅMHM, Norragatan 17 senast 31.1.2023. Ange i meddelandefältet: Yttrande dnr. 2022-740.

Läs mer om Noatun Nord

Avgränsningssamråd för Noatun Syd

Torsdagen den 15 december kl 18–20 på Blomstringe i Jomala (Blomstringevägen 12). För myndigheter hålls ett separat samråd samma dag kl 13–15. Skriftliga synpunkter kan lämnas in till kansliet@amhm.ax alt. postas till ÅMHM, Norragatan 17 senast 31.1.2023. Ange i meddelandefältet: Yttrande dnr. 2022-741.

Läs mer om Noatun Syd

 

Anmäl dig gärna till samråden före fredagen den 9 december.

Anmälan till avgränsningssamråd

Avgränsningssamråd för Noatun Nord

Välkommen till OX2 vid Blomstringe i Jomala, Blomstringevägen 12

Avgränsningssamråd för Noatun Nord

Avgränsningssamråd för Noatun Syd

Välkommen till OX2 vid Blomstringe i Jomala, Blomstringevägen 12

Avgränsningssamråd för Noatun Syd