Nyheter

Fältstudier under vatten
10 augusti 2023
OX2 och Ålandsbanken Fondbolag har framgångsrikt slutfört undervattens-undersökningarna för de havsbaserade vindparksprojekten Noatun Norra och Noatun Södra.

Pressmeddelande 10 augusti 2023

OX2 och Ålandsbanken Fondbolag har avslutat omfattande fältstudier av undervattensnaturen för de havsbaserade vindparksprojekten Noatun Norra och Noatun Södra. Dessa studier har bidragit till en djupare förståelse av den marina miljön och dess möjligheter för hållbar energiproduktion. Studierna har också resulterat i en spännande upptäckt: identifiering av nya fiskarter för Åland som tidigare inte har registrerats av myndigheterna.

Solpark med får
14 mars 2023
OX2 lanserar ytterligare storskalig EnergiPark på Åland

Pressmeddelande 14 mars 2023

OX2 meddelar idag att man lanserar ytterligare en EnergiPark (storskalig solpark) på Åland. Detta i området Hellesby i Hammarlands kommun. Projektet består av både storskalig solpark, batterilagring och vätgas samt vidare fokus på biologiskt mångfald.

Björkskär illustration
14 mars 2023
OX2 inleder samarbete för ökad biodiversitet i havsbaserad vindkraft på Åland.

Pressmeddelande 14 mars 2023

OX2 har inlett ett samarbete med Under Ytan AB, Nemo Seafarms OY och Johan Mörn kring ett biodiversitetstestlabb på Björkskär på Norra Åland. Syftet är att utarbeta och testa metoder för att öka den biologiska mångfalden i samband med de havsbaserade vindkraftsprojekten Noatun Nord och Syd.

Ox2
24 februari 2023
OX2 presenterar EnergiArena Åland 2023

Upptäck EnergiArena Åland och lär dig mer om grön energi! Vi presenterar våra projekt och välkomnar alla intresserade till samtal med ledande experter.

Det är nu dags för konkretisering av energiomställningen på Åland inkl. shipping sektorn. 

Välkomna till en kväll med fokus på den gröna omställningen och samhällsnyttan för hela Åland.

Livestream

 

Christer Söderström o Anders Wiklund
07 februari 2023
OX2 Åland inleder samarbete med Orkla kring vätgas

Pressmeddelande 7 februari 2023

OX2 Åland har inlett ett samarbete med Orkla avseende vätgas från OX2:s pågående projekt till Orklas fabrik vid Haraldsby i Saltvik på Åland. Samarbetet syftar till att utreda och planera vätgasleveranser med start 2025.
 

Illustration Långnäs Mega Grön Hamn
03 februari 2023
OX2 och Ålandsbanken planerar för projekt Mega Grön Hamn på Åland

Pressmedelande 3 februari 2023

OX2 och Ålandsbanken Fondbolag som utvecklar de havsbaserade vindkraftsprojekten Noatun Nord och Syd har inlett en förstudie för planering och etablering av en Mega Grön Hamn med placering i samexistens med Långnäs hamn. Projektet är en viktig del i arbetet för att skapa Nordens ledande gröna hubb på Åland och i detta projekt med extrafokus på shipping segmentet och ny företagsetablering på Åland.

Bild Baltic Sea hydrogen pipeline
16 december 2022
OX2 undersöker möjligheten att utveckla pipeline för vätgas i Östersjön

Pressmeddelande 16 december 2022

OX2 kommer tillsammans med Gasgrid Finland och Nordion Energi, gasdistributörer i Finland och Sverige, och Copenhagen Infrastructure Partners att utforska möjligheterna att utveckla en ny havsbaserad pipeline för vätgas för att transportera hållbar vätgas mellan Finland, Åland, Sverige, Danmark och Tyskland.

Hyundai Elec City Fuel Cell Bus
28 oktober 2022
OX2 Åland tecknar avtal med Hyundai för vätgasfordon

Pressmeddelande Jomala 28 oktober 2022

OX2 Åland har tecknat en ömsesidig avsiktsförklaring med Hyundai Finland Motor Oy i syfte att göra Åland till pilotområde för vätgasfordon.

EnergiPark Åland
24 oktober 2022
OX2 planerar för storskalig EnergiPark på Åland

Pressmeddelande Jomala 24 oktober 2022

OX2 Åland planerar att uppföra en storskalig EnergiPark i Möckelö, Jomala, Åland, med tillhörande solpark och vätgasstation. Dessutom planeras Energiparken med starkt fokus på biologiskt mångfald, syresättning av närliggande vattendrag samt tillvaratagande av överskottsvärme genom nyttjande till fjärrvärmenätet runt Mariehamn.