Långnäs: Mega Grön Hamn

Illustration Långnäs Mega Grön Hamn

Långnäs Mega Grön Hamn

OX2 och Ålandsbanken Fondbolag som utvecklar de havsbaserade vindkraftsprojekten Noatun Nord och Syd har inlett en förstudie för planering och etablering av en Mega Grön Hamn med placering i samexistens med Långnäs hamn. Projektet är en viktig del i arbetet för att skapa Nordens ledande gröna hubb på Åland och i detta projekt med extrafokus på shipping segmentet och ny företagsetablering på Åland.

Område Långnäs
Partner Ålandsbanken Fondbolag
Kapacitet Upp till 3000 MW
Produktion Vätgas, E-bränslen
Partners Långnäs Mega Grön Hamn

Partners

Projektgrupp Långnäs

Projektgrupp

Illustration Långnäs Mega Grön Hamn

Illustration

Grid strategy

Möjliga anslutningar