Noatun Åland Nord

Sunset

Havsbaserad Vindkraft Åland Nord

OX2 tillsammans med vår partner Ålandsbanken Fondbolag planerar för en storskalig havsbaserad vindkraftspark norr om Åland. Området är det som i havsplanen för Åland från Ålands Landskapsregering har definiterats som lämpliga områden för vindkraft. 

Projektet är i tidigt fas där huvudfokus för stunden är att samla in data på plats för att närmare kunna förstår förutsättningarna för vindkraft inkl. de robusta och viktiga miljökonsekvensanalyser som behöver göras.  

Område Norra Åland
Antal vindkraftsverk Ca. 340
Uppskattad årlig kapacitet Ca. 19,5 TWh
Partner Ålandsbanken Fondbolag
Noatun North
Noatun Nord

Vindparken Noatun Nord norr om Åland planeras bestå av maximalt 340 turbiner med en maximal höjd på 420 meter. Vind- parken förväntas ha en årlig elproduktion om ca 19,5 terawattimmar. Delar av den producerade elen kan komma att användas för produktion av vätgas.

Fältstudier under vatten
Undervattens- undersökningar

OX2 och Ålandsbanken Fondbolag har avslutat omfattande fältstudier av undervattensnaturen för de havsbaserade vindparksprojekten Noatun Norra och Noatun Södra.
Dessa studier har bidragit till en djupare förståelse av den marina miljön och dess möjligheter för hållbar energiproduktion. Studierna har också resulterat i en spännande upptäckt: identifiering av nya fiskarter för Åland som tidigare inte har registrerats av myndigheterna.