Noatun Åland Syd

Galatea

Havsbaserad Vindkraft Åland Syd

OX2 tillsammans med vår partner Ålandsbanken Fondbolag planerar för en storskalig havsbaserad vindkraftspark söder om Åland. Området är det som i havsplanen för Åland från Ålands Landskapsregering har definiterats som lämpliga områden för vindkraft. 

Projektet är i tidigt fas där huvudfokus för stunden är att samla in data på plats för att närmare kunna förstår förutsättningarna för vindkraft inkl. de robusta och viktiga miljökonsekvensanalyser som görs. 

Område Södra Åland
Antal vindkraftsverk Ca. 310
Uppskattad årlig produktion 18 TWh
Partner Ålandsbanken Fondbolag
Noatun South
Noatun Syd

Vindparken Noatun Syd söder om Åland planeras bestå av maximalt 310 turbiner med en maximal höjd på 420 meter. Vind- parken förväntas ha en årlig elproduktion om ca 18 terawattimmar. Delar av den producerade elen kan komma att användas för produktion av vätgas.