Projekt

Sunset

Noatun Åland Nord

Område Norra Åland
Antal vindkraftsverk Ca. 340
Uppskattad årlig kapacitet Ca. 19,5 TWh
Partner Ålandsbanken Fondbolag
Galatea

Noatun Åland Syd

Område Södra Åland
Antal vindkraftsverk Ca. 310
Uppskattad årlig produktion 18 TWh
Partner Ålandsbanken Fondbolag
Illustration Långnäs Mega Grön Hamn

Långnäs: Mega Grön Hamn

Område Långnäs
Partner Ålandsbanken Fondbolag
Kapacitet Upp till 3000 MW
Produktion Vätgas, E-bränslen
Björkskär illustration

Björkskär

Område Norra Skärgården
Partner Under Ytan Ab och Nemo Seafarms Ab
Produktion Alger