Vår vision för Åland

Åland - Nordens ledande gröna energihubb

Riktningen är satt! Åland ska bli den ledande gröna energihubben i Norden.

Varför just Åland? Jo, för här finns fantastiska förutsättningar i form av vind, sol och stora havsområden. Dessutom består Åland av drifitiga ö-bor med egen självstyrelse där man antagit en ambitös hållbarhetsagenda med tydlliga mål. De målen är något som OX2 vill vara med och förverkliga.

Läs mer på www.barkraft.ax för mer information om Ålands Hållbarhetsagenda. 

Vi tror på en energisymbios mellan olika aktörer, projekt men även mellan olika tekniker, både beprövade men även nytt att utforska. 

Några av dem är havsbaserad vindkraft, storskalig solkraft samt Power - X (t.ex. vätgas) som kommer få en allt större betydelse i den gröna energiomställningen.  

Vi vill även göra denna omställning med ett stort fokus på biologisk mångfald, d.v.s. alla lösningar vi tar i bruk har som mål att bidraga positivt till den biologiska mångfalden genom välgenomtänkta lösningar från början av projekten. 

Åland
Åland uppstickaren i den gröna omställningen

Det är i allafall så OX2, Ålandsbanken och våra partners ser det. Våra projket kommer att bidra till att göra Östersjön friskare.

Åland som nordens ledande gröna energihubb
Vindkraftspark illustration

Vindkraft

OX2 arbetar med alla steg i värdekedjan av en vindkraftsetablering och har levererat över 60 parker i Europa. Vindkraften är en viktig pusselbit även i den åländska strategin. 

Solpark

Solkraft

Solkraft har vuxit starkt som energislag i Norden. Ålands många soltimmar och landskapets geologi passar utmärkt som energikälla för ö-riket. 

Hållbarhet illustration

Power - X

För att hantera fluktuationerna inom vind och sol behövs smarta energilagringslösningar. Detta är något som OX2 arbetar med avseende olika typer av e-bränslen, inte minst vätgaslösningar. 

Biologisk mångfald

Biologisk Mångfald

Alla satsningar på grön omställning bör ta i beaktande den biologiska mångfalden. OX2 arbetar med lösningar som inte bara bevarar men även utvecklar mångfalden genom kreativa lösningar i våra projekt. 

Dunkel skog
Hållbar framtid

OX2 utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver vi omställningen mot en hållbar framtid.