OX2 Åland tecknar avtal med Hyundai för vätgasfordon

Pressmeddelande Jomala 28 oktober 2022

OX2 Åland har tecknat en ömsesidig avsiktsförklaring med Hyundai Finland Motor Oy i syfte att göra Åland till pilotområde för vätgasfordon.

Hyundai Elec City Fuel Cell Bus

OX2 och Hyundai ska undersöka förutsättningarna baserat på OX2:s plan för den första vätgasstationen i anslutning till EnergiParks etableringen i Möckelö. Vätgasstationen planeras vara på 3 MW elektrolysör, en fullskalig station för både personbilar som tung trafik. Det är Hyundai Finlands första pilotprojekt i området.

– Det är enormt kul att ingå detta samarbete med Hyundai som är en av de fordonstillverkare som kommit absolut längst på vätgasutveckling. Åland är som gjort för ett pilotområde och där vår planerade vätgasstation i Energiparken blir grunden. Stationen är både geografiskt välplacerad samt att vi hoppas kunna erbjuda lägre kostnad för framdrift än de motsvarande priserna på bensin och diesel idag. Den åländska fordonsparken står för en betydande del av det åländska CO2 utsläppet, där vi hoppas detta samarbete kommer hjälpa Åland att nå de CO2 mål som satts upp för 2035,säger Anders Wiklund, Country Manager Åland.

Vätgasstationen planeras stå färdig under 2024 i anslutning till den av OX2 planerade storskaliga solkraftsparken. En förutsättning för färdigställande är att alla nödvändiga tillstånd erhålles samt att finansiella beslut fattas.

– Vätgas är redan ett gångbart alternativ på de europeiska vägarna, även för tung trafik. Hyundai har redan personbilen Nexo Fuel Cell SUV – tillgänglig. Hyundai har även vätgasdrivna lastbilar samt buss i sortimentet. Vi vill vara delaktiga och göra det vi kan från vår sida för att tillföra och erbjuda våra kunder avancerad teknologi, säger Hyundai Motor Finlands Managing director, Esa Kurikka.

Hyundai planerar erbjuda olika finansiella upplägg och testmöjligheter till lokala företag för att stimulera test av vätgasfordon under begränsad finansiell exponering.

För ytterligare information:

Anders Wiklund, Country Manager Åland, tel. +358 457 57 59 211, anders.wiklund@ox2.com
Esa Kurikka, Managing Director Hyundai Finland, tel. +358 40 544 3725, esa.kurikka@hyundai.fi

 

Om OX2 AB (publ)

OX2 utvecklar, bygger och säljer land- och havsbaserad vindkraft och solkraft. OX2 erbjuder även förvaltning av vind- och solparker efter färdigställande. OX2s utvecklingsportfölj består av både egenutvecklade och förvärvade projekt i olika faser. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag, som vätgas och energilagring. OX2 har verksamhet på elva marknader i Europa: Sverige, Norge, Finland, Estland, Litauen, Polen, Rumänien, Frankrike, Spanien, Italien och Grekland. Under 2021 omsatte OX2 cirka 5 miljarder kronor. Företaget har cirka 300 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. OX2 är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2022. www.ox2.com

Om Huyndai

Hyundai Motor Company startade sin verksamhet 1967 i Sydkorea. Hyundai är världens tredje största biltillverkare. Hyundai Motor Finland Oy är distributör av Hyundaibilar i Finland, Estland, Litauen och Lettland. Hyundai Motor utvecklar kontinuerligt produktsortimentet och strävar efter att stärka sin ledande position inom clean technology. År 2021 var fler än 14 % av de bilar Hyundai sålde i Europa nollutsläppsfordon (ZEVs). Mer än 85 % av Hyundais produktsortiment i Europa finns tillgängliga i elektriska versioner.